skip to Main Content

Uratarina: Hanna Hämäläinen – Finavia

Mikä oli pää- ja sivuaineesi?

Opiskelin pääaineena johtamista, ja sivuaineina kansataloustiedettä ja laskentatoimea. Myöhemmin olen täydentänyt opintoja kauppaoikeudella, markkinoinnilla ja muilla ammatillisilla koulutuksilla ja lisätutkinnoilla.

Millaisista tehtävistä aloitit oman alan työt?

Opiskeluvaiheessa on hyvä muistaa, että kaikki hankittu työkokemus tukee työelämässä ammatillisen uran kehittymistä. Henkilöstöpuolen tehtävät aloitin rekrytoinnista ja henkilöstön kehittämisestä, ja niihin olin kerryttänyt jo aiempaa kokemusta mm. erilaisten projektien myötä ainejärjestötehtävissä. Työskentelin opintojen ohella kaupan alalla asiakaspalvelussa ja myynnissä, ja myöhemmin kaupan alan henkilöstö-, myynnin johtamisen- ja asiakaspalvelun kehittämistehtävissä. Opintojen ohella hankittu työkokemus oli arvokas tekijä siirryttäessä samalla toimialalla vaativampiin tehtäviin.

Miten olet edennyt urapolullasi? 

Siirryin opintojen aikana rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen pariin, ja ehdin olla työelämässä pari vuotta ennen lopullista valmistumista. Valmistuessani työskentelin henkilöstön kehitystehtävissä.

Halusin kehittyä ensin henkilöstöpuolella, ja päädyinkin unelmieni henkilöstöpäällikön tehtäviin varsin nopeasti uran alkuvaiheessa. Halusin laajentaa osaamistani, jonka vuoksi siirryin vetämään isompaa myyntitiimiä. Siinä tehtävässä henkilöstöjohtamisen rinnalle tuli tavoitteellinen myynnin johtaminen. Myynnistä loikkasin asiakaskokemuksen kehittämisen tehtäviin, joka sitoi koko asiakaspolun eri vaiheet.

Työskentelen tällä hetkellä Finavian Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Vedän asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen kehittämisen yksikköä. Yksikössämme työskentelee n. 100 asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen ammattilaista, sekä n. 90 ulkoistettua työntekijää avustettavien matkustajien palveluissa. Yksikkömme huolehtii myös Finavian monikanavaisesta asiakaskohtaamisesta ja lentoaseman ei-kaupallisten alueiden kehittämisestä. Lisäksi liikelentoterminaalin toiminta on osa yksikköämme: liikelentoterminaali palvelee yksityislentoja, ja on kuin pieni lentoasema lentoaseman sisällä.

Miten opintosi valmensivat sinua työelämään? 

Sain paljon hyvää perustietoa, ja pyrin yhdistämään opintoja työelämään ja erilaisin projekteihin jo opiskelujen aikana. Ensimmäisen kokoaikaisen pääainettani vastaavan tehtävän saannissa tuo kombinaatio oli ratkaiseva tekijä: ilman koulutusta tehtävät olisi jääneet saamatta, samoin ilman työ- ja projektikokemusta joku muu olisi napannut nämä työurani kannalta tärkeät tehtävät.

Mistä opituista asioista on ollut eniten hyötyä työelämässä? 

Tärkein opittu asia ei ole tullut koulun penkiltä: se on innokkuus tarttua kaikkiin tehtäviin ja oppia uutta hyvässä yhteistyössä. Ahkeruus, oma asenne työtä kohtaan ja yhteistyökykyisyys huomataan kyllä, ja niillä erottuu työuran aikana monta kertaa. Työelämässä arvostan itse tällaisia varsin perinteisiä arvoja, ja on helpottavaa huomata, että näihin teemoihin jokainen voi itse vaikuttaa.

Back To Top