skip to Main Content

Uratarina: Santeri Heinonen – Valmet

Kansainväliset tehtävät vievät maailman eri kolkkiin ja tutustumaan eri kulttuureihin. Tällä kertaa projektipäälliköitä valmentamassa Atlantassa, USA:ssa.

Mikä oli pää- ja sivuaineesi?

Pääaineeni oli laskentatoimi ja laajempana sivuaineena johtaminen. Myös kauppaoikeutta, markkinointia ja tietojärjestelmätieteitä tuli opiskeltua.

Millaisista tehtävistä aloitit oman alan työt? 

Ensimmäinen oman alan tehtäväni oli kesäharjoittelu Valmet Paperikoneet Oy:llä, jossa pääsin rakentamaan balanced scored raportia niin henkilöstö- kuin tietohallinnolle. Raportointitehtävät ovatkin usein hyviä entry-tehtäviä, jotka avaavat ovia seuraaviin paikkoihin, sekä harjaannuttavat yrityselämän tärkeimpien työvälineiden, eli Excelin ja Powerpointin käyttöön.

Missä tehtävissä toimit valmistumisesi jälkeen? 

Kesätyöt ja harjoittelut Valmetilla, sittemmin Metsolla johtivat nopeasti erilaisiin projekteihin ja määräaikaiseen tehtävään, ensimmäinen varsinainen tehtävänäni oli toimia HR assistenttina ja tuurata kollegan äitiyslomaa hyvinkin vaihtelevissa työsuhdeasioissa ja projekteissa.

Miten olet edennyt urapolullasi? 

Olen esimerkki konserniurasta ja päässyt kehittymään erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä. Valmistumisen jälkeen vastasin pari vuotta HR:n tietojärjestelmien ja raportoinnin kehittämisestä, sitten hyppy taloushallinnon puolelle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi controller – tyyppisiin tehtäviin laskemaan liiketoimintalinjan tulosta, josta paluu jälleen henkilöstöhallintoon, jossa vastuu jälleen tietojärjestelmien, prosessien, ja raportoinnin kehittämisestä. Matkan varrella tuli mukaan myös esihenkilötehtävät ja kolmisen vuotta vedin n. 12 hengen tiimiä keskittyen palkka- ja palkitsemiasioihin EMEA alueella, sekä global mobility tiimiä jossa teimme mm. expat- ja komennussopimukset. Uusien prosessien kehittäminen vaati myös paljon henkilöstön koulutusta, seikka josta pidin ja joka sittemmin vei henkilöstön kansainvälisiin kehitystehtäviin.

Missä tehtävissä ja yrityksessä työskentelet nyt? 

Hurja ajatella miten aika rientää, olen toiminut uuden Valmetin perustamisesta, vuodesta 2013 lähtien, konsernin Talent Management -tiimissä vastaten globaalista henkilöstön kehityksestä. Käytännössä tuo tarkoittaa strategisen kilpailukyvyn ja tulevaisuuden osaamispohjan rakentamista yhdessä liiketoimintojen ja funktioiden johdon ja mm. eri yliopistojen ja koulutuskumppanien kanssa. Lisäksi vastaan oppimisympäristöjemme (LMS) kehityksestä, toimin coachina, kehitän HR:n prosesseja, sekä toimin lukuisissa konsernin kehitysprojekteissa. Roolia voi kuvata osin myös HR:n omana tuotekehitystehtävänä.

Lisäksi toimin esihenkilönä EMEA alueen Talent Development -tiimille, joka vastaa alueen operatiivisesta henkilöstön kehitystoiminnasta,  ja mm. kesärekrytointiprojektista.

Miten opintosi valmensivat sinua työelämään? 

Johtaminen ja laskentatoimi yhdistettynä tietojärjestelmätieteisiin olivat erinomainen ”match” tuleviin työtehtäviin. Koen että itse sain, varsinkin yrityksille tehdyistä harkka- ja kanditöistä, erittäin paljon. Mm. johtamisen kandityön tein Valmetille HR raportoinnin kehittämisestä. On jännä huomata että tuo työ kantaa vieläkin, yli 20 vuoden jälkeen hedelmää, siellä samat määritykset ja laskukaavat edelleen käytössä käytössä.

Mistä opituista asioista on ollut eniten hyötyä työelämässä? 

Nostan yleisellä tasolla ensin opiskeluaikana opitut tiimityötaidot, tiedon etsinnän, ongelmanratkaisun ja toimisto-ohjelmistot. Sisällöllisesti minulle merkittävintä ovat olleet sisäisen laskennan opinnot, jotka auttoivat ymmärtämään yrityksissä keskiössä olevaa kannattavuutta, sekä useatkin johtamisen opinnot, jotka pohjustivat HR – uraan.

Opintoja joita jäin kaipaamaan uraani jälkikäteen pohtien ovat neurotieteet, psykologia sekä filosofia. Ihmisten käyttäytyminen, ajattelu ja sosiaaliset rakenteet ovat aina kiinnostaneet ja viime vuosina vieläkin enemmän.

Ehdottomasti TÄRKEIN asia jonka olen oppinut niin opiskeluaikana kuin ensimmäisissä työtehtävissä on itsetuntemus omasta persoonasta. Kuka olen. Mikä motivoi. Mitkä ovat arvoni. Eri rooleja kokeilemalla esimerkiksi ainejärjestöissä, harrastuksissa, kesätöissä ja muissa työtehtävissä näyttää tietä mikä on se oma juttu. Tämä on eläkeiän karatessa yhä kauemmaksi entistäkin tärkeämpää uran varhaisista vaiheista alkaen.

Oma arvomaailmani vahvistui toimiessa usean vuoden ajan JYYn edarissa P&D ryhmävastaavana, kipinä HR ja koulutustehtäviin toimiessani AIESECin toimikunnan HR-vastaavana, organisaation johtaminen ja päätöksenkyky JARU ry:n (opiskelijareserviläiskerho) puheenjohtajana ja ymmärrys tilinpäätöksistä ja kannattavuudesta toimiessani niin talousvastaavana- kuin hallituksen jäsenenä useassa yhdistyksessä.

Onnistunut työ tuottaa tulosta ja kansainvälistä tunnustusta. Kuten Lausannessa, Sveitsissä, jossa noutamassa kansainvälistä palkintoa vuoden parhaasta Leadership-ohjelmasta IMD:n business koulun kanssa.
Back To Top